آدرس
رشت ، روبه روی شهرداری منطقه ۳، کوچه شبنم، جنب چاپ جاوید ، کلینیک طلوع

شماره تماس
۰۱۳-۳۳۱۱۳۹۹۵
۰۱۳-۳۳۱۱۰۰۶۸