آدرس
رشت ، چهارراه گلسار، خیابان نواب،کوچه اقاقیا ، ساختمان سرو، طبقه دوم، کلینیک طلوع

شماره تماس
۰۱۳-۳۳۱۱۳۹۹۵
۰۱۳-۳۳۱۱۰۰۶۸