درمان بیماری ها

اختلالات رشدی عصبی

گروهی از بیماری‌هایی هستند که در دوره رشد بروز می‌کنند. این اختلالها عموماً در اوایل دوره رشد یعنی قبل از سن مدرسه شروع شده و با نقایص رشدی مشخص می‌گردند که سبب تخریب کارکرد شخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی وی می‌شوند. گستره این نقایص رشدی کاملاً متفاوت و از یک محدودیت بسیار اختصاصی یادگیری یا کنترل کارکرد اجرایی شروع و به نقایص کلی مهارتهای اجتماعی یا هوشی ختم می‌شود. اختلالات رشدی عصبی اغلب با همدیگر بروز می‌کنند (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).
طیف اسکیزوفرنیا و سایر اختلالهای روان‌پریشانه شامل اسکیزوفرنی، سایر اختلالات روان‌پریشی و اختلال شخصیت اسکیزوتایپی است. مشخصه این اختلالات ناهنجاری در حداقل یکی از این حوزه‌ها است: هذیانها، توهمات، افکار آشفته (گفتار)، رفتارهای آَشفته یا نابهنجار بارز حرکتی (شامل کاتاتونیا) و علایم منفی (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلالات افسردگی

عبارتند از: اختلال کژتنظیمی خلق ایذایی (در کودکان 12 ساله و کم‌سن‌تر) ، اختلال افسردگی اساسی (شامل حملات افسردگی اساسی)، اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی)، اختلال ملال پیش از قاعدگی، اختلال افسردگی ناشی از مواد/دارو، اختلال افسرگی ناشی از یک بیماری طبی دیگر، سایر اختلالات افسردگی معین و اختلال افسردگی نامعین. ویژگی مشترک تمام این اختلالات وجود اندوه، احساس تهی بودن یا خلق تحریک‌پذیر همراه تغییرات شناختی و جسمی است که به شکل چشمگیری روی ظرفیت کارکردی فرد تأثیر منفی می‌گذارد. تفاوت آنها مربوط به زمان‌بندی یا علت احتمالی یا مدت اختلال است (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلالات اضطرابی

اختلالاتی هستند که ویژگی مشترک آنها ترس مفرط و اضطراب و ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با این علایم است. اختلالات اضطرابی از نظر نوع موقعیت‌ها، و اشیاء و موقعیت‌های مسبب ترس، اضطراب، یا رفتارهای اجتنابی و عقاید شناختی مرتبط با آنها با یکدیگر فرق می‌کنند. لذا در عین اینکه میزان هم‌ابتلایی اختلالات اضطرابی با یکدیگر زیاد است، افتراق آنها از هم با بررسی دقیق انواع موقعیت‌های برانگیزاننده یا رفتارهای اجتنابی و محتوای عقاید و افکار مرتبط با آنها امکان‌پذیر خواهد بود (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلال وسواسی – جبری و اختلال‌های مرتبط

شامل اختلال وسواسی – جبری (OCD)، اختلال بدریخت‌انگاری بدن، اختلال ذخیره‌سازی، اختلال کندن مو، اختلال خراشیدن پوست، اختلال وسواسی – جبری و اختلالات مرتبط ناشی از بیماری طبی، اختلال وسواسی – جبری و اختلالات مرتبط معین دیگر، اختلال وسواسی – جبری و اختلالات مرتبط نامعین (مانند اختلال رفتار تکراری متمرکز بر بدن، حسادت وسواسی). اختلال وسواسی – جبری با وسواس فکری یا عملی و یا هر دو مشخص می‌شود. وسواس‌های فکری شامل افکار، تمایلات، یا تصورات مکرر و پایداری هستند که به شکل مزاحم و ناخواسته تجربه می‌شوند، حال آنکه وسواس‌های عملی (اجبارها)، رفتارهای تکراری یا فعالیت‌های ذهنی تکراری هستند که فرد احساس می‌کند باید آنها را در پاسخ به یک وسواس فکری یا بر طبق قوانینی که باید به دقت اجرا شوند، انجام دهد. بعضی از اختلالات دیگر این گروه با مشغولیت‌های ذهنی و همچنین رفتارها یا فعالیت‌های ذهنی تکراری در پاسخ به مشغولیت‌های ذهنی مشخص می‌شوند. سایر اختلال‌های این گروه به صورت رفتارهای تکراری معطوف به بدن (مثل کندن مو، خراشیدن پوست) و همچنین تلاش‌های تکراری برای کاهش یا توقف این رفتارها مشخص می‌شوند (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلال‌های مربوط به سانحه و عوامل استرس

شامل اختلالاتی هستند که در آنها مواجهه با یک سانحه یا استرس، ملاک واضح تشخیصی است. این اختلال‌ها شامل: اختلال دلبستگی واکنشی، اختلال مشغولیت اجتماعی مهار گسیخته، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال استرس حاد و اختلالات سازگاری. ناراحتی روانی متعاقب سوانح یا حوادث استرس زا می‌تواند بسیار متنوع باشد (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلالات عملکرد جنسی (کژکاری جنسی)

عبارتند از: انزال دیررس، اختلال نعوظ، اختلال ارگاسمی در زنان، اختلال میل/برانگیختگی جنسی در زنان، اختلال درد تناسلی – لگنی/دخول، اختلال کمبود میل جنسی مردان، انزال زودرس، کژکاری جنسی ناشی از مواد/دارو، سایر اختلالات عملکرد جنسی (کژکاری جنسی) معین، و کژکاری جنسی نامعین. اختلالات عملکرد جنسی گروه ناهمگنی از اختلال‌ها هستند که معمولاً با ناراحتی چشمگیر بالینی در توانایی پاسخدهی جنسی فرد یا تجربه لذت جنسی مشخص می‌شوند. فرد ممکن است در یک زمان چندین کژکاری جنسی داشته باشد (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

نارضایتی جنسیتی

به نوعی ناراحتی اطلاق می‌شود که ممکن است با ناهمخوانی میان جنسیت تجربه شده یا ابراز شده فرد و جنسیت تخصیص‌یافته او همراه باشد. گرچه همه افراد در اثر این ناهمخوانی، ناراحتی تجربه نمی‌کنند، اما بسیاری از افراد در صورت فقدان مداخله‌های جسمانی مطلوب با استفاده از هورمون‌ها/ و یا جراحی دچار ناراحتی می‌شوند (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلالات عصبی شناختی (NCDS)

با دلیریوم آغاز شده و با انواع سندرم اختلال عصبی شناختی (NCD) اساسی (عمده)، اختلال عصبی شناختی (NCD) خفیف، و سایر زیر نوع‌های سببی ادامه پیدا می‌کند. انواع اختلالات خفیف یا اساسی (عمده) عصبی شناختی (NCD) عبارتند از: اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از بیماری آلزایمر؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از بیماری عروق مغزی؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از اجسام لویی؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از بیماری پارکینسون؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) فرونتوتمپورال؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از آسیب ضربه‌ای مغز؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از عفونت HIV؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از مصرف مواد/داروها؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از بیماری هانتینگتون؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از بیماری پریون؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از یک بیماری طبی دیگر؛ اختلال عصبی شناختی (NCD) ناشی از علل متعدد؛ و بلاخره، اختلال نامعین اختلال عصبی شناختی (NCD). اختلال عصبی شناختی (NCD) شامل گروهی از اختلال‌ها است که در آنها نقصان اصلی بالینی در عملکرد شناختی رخ داده است و اکتسابی هستند نه تکوینی و رشدی (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).

اختلال شخصیت

الگویی طولانی مدت از تجربه درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور است، انعطاف ناپذیر و فراگیر بوده و در دوره نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی شروع شده، در طول زمان ثابت باقی مانده، و یاعث ناراحتی یا افت عملکرد می‌گردد. اختلالات شخصیت شامل: اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال شخصیت اسکیزوئید، اختلال شخصیت اسکیزوتایپی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت نمایشی، اختلال شخصیت خودشیفته، اختلال شخصیت دوری‌گزین، اختلال شخصیت وابسته، اختلال شخصیت وسواسی – جبری، تغییر شخصیتی ناشی از یک بیماری طبی دیگر، سایر اختلالات شخصیت معین و اختلال شخصیت نامعین (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).
برخی اختلالات پارفیلیک عبارتند از: اختلال تماشاگری (مشاهده دزدانه دیگران در حین فعالیت‌های خصوصی)، اختلال نمایشگری (نمایش نواحی تناسلی)، اختلال مالش دوستی (لمس یا مالش فردی ناراضی)، اختلال آزارخواهی جنسی (تحمل تحقیر، به بند کشیده شدن، یا شکنجه)، اختلال بچه بازی (توجه جنسی به کودکان)، اختلال یادگار خواهی (استعمال اشیاء بی‌جان یا توجه بسیار خاص به نواحی غیرتناسلی بدن)، و بلاخره اختلال مبدل پوشی (اقدام به مبدل پوشی محرک جنسی) (ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی، 2013).