برگزاری کارگاه‌های:
• درمان‌های نوین روانپزشکی
• تشخیص و درمان اختلال‌های اضطرابی/ افسردگی/ وسواسی-جبری/ نارسایی توجه‌ بیش فعالی
• درمان های روان‌شناختی
• مدیریت درد مزمن
• مهارت‌های زندگی
• مشاوره قبل از ازدواج
• مهارت‌های فرزندپروری
• تربیت جنسی کودکان
• خیانت زناشویی
• تحلیل رفتار متقابل (TA)
• مدیریت استرس