آزمون‌ بالينی:
چند وجهی مينه سوتا (MMPI)
چند محوری ميلون (MCMI)
اضطراب بک (BAI)
افسردگی بک (BDI)
وسواس فکری – عملی ییل براون (Ybocs)
سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4
سلامت عمومی
بندرگشتالت
فهرست علائم مثبت و منفی اسکیزوفرن
SCL90

آزمون تعیین بهره هوشی:
ريون پیشرفته
هوش وکسلر
هوش هیجانی
خلاقیت تورنس
مکعب های کهس
حافظه وکسلر

آزمون های شخصیت:
پنج عاملی شخصیت (NEO)
شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)
شخصیتی کالیفورنیا سی پی آی (CPI)
آیزنک نوجوانان
آیزنک بزرگسالان

آزمون های استعداد تحصیلی
استعداد و توانایی
انگیزه پیشرفت ای سی ام تی
آمادگی تحصیلی متروپالیتن (ACMT)
اضطراب امتحان